هشتم بهمن ماه، روز جهانی هولوکاست

هشتم بهمن 27 ژانویه روز جهانی هولوکاست واژه ی هولوکاست برآمده از زبان یونانی و به چم همه سوزی و کشتار همگانی است. این واژه پس از جنگ جهانی دوم جایگاه بسیار ویژه یی در فرهنگ سیاسی پیدا کرد تا نگاه همه ی مردم جهان را به یک پدیده ی بد شگون بکشاند و آنان را در برابر اینگونه کُنش های بد فرجام همازور کند. از سال 1941 تا پایان سال 1945 نزدیک به یازده میلیون تن از مردم جهان، […]

Read more

نیایش نورزی با سدای هومر آبرامیان

ایرانیاران گرامی و دوستان بسیار ارجمندم درود برشما از سوی همه ی همکارانم در فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ، نیایش نوروزی را ، همراه با بهترین شادباشها و خجسته بادهای سال نو در لینک زیر ارمغان می کنم . خواهش می کنم در پخش و گسترش آن از هر راه که می توانید، از فیس بوک گرفته تا تویتر و تلگرام و دیگر رسانه هایی که می شناسید، با کارگزاران فرهنگستان جهانی کورش بزرگ همکاری کنید. بیایید امسال در یک هم […]

Read more

اُستوانه ی کورُش بزرگ

استوانه ی کورش بزرگ «هومر آبرامیان» استوانه ی کوروش بزرگ در دیرین کده ی لندن کورش بزرگ در روز بیست و نهم اکتبر سال 539 پیشازایش با سپاهی بزرگ و پیروزگر به بابل در آمد و رویداد نگاران بابلی را فرمود تا چگونگی این پیروزی بزرگ، و پی آیندهای خُجسته آن را بنویسند و برای آیندگان به سینه ی زمین بسپارند. این فرمان بر روی استوانه یی گلین با زبان و دبیره ی میخی اکدی ( بابلی نو) به نگارش […]

Read more

کورُش بزرگ، راهنمای پدران آمریکا

کوروش بزرگ ، راهنمای پدران آمریکا «هومر آبرامیان» شاهین زرین، درفش کوروش بزرگ شاهین زرین شاهین زرینِ سرسپید نشان ملی آمریکا این نشان نخستین بار در سال ۱۷۸۲ بکار گرفته شد. بر روی این نشان شاهین سرسپیدی دیده می‌شود که در چنگال های چپ خود ۱۳ تیر و در چنگالهای راست خود یک شاخه زیتون را نگاه داشته است.چم این نشان چنین گزارش شده است: “a strong desire for peace, but will always be ready for war” آرزویی نیرومند برای […]

Read more

از «هنوم» تا «جهنم»

از « هنوم » تا « جهنم» «هومر آبرامیان» آنچه که ایسرائل دور انداخت در قران مایه ی رستگاری شد ارمغانی از فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ به آنان که خواهان دانستن اند از گزارش شاهنامه و دیگر داده های دانش در می یابیم که درآغاز، آدمی نیز بهمراه دیگر جانوران ریز و درشت در یک زیستگاه بسر می بُرده است: دَد و دام وهرجانور کش بدید      ز گیتی بنزدیک او آرمید دَد، جانوران درنده مانند شیر و ببر […]

Read more

پاسخ فرمانده سرخ پوستان به رییس جمهور آم ریکا در باره ی فروش زمین

در سال ۱۸۵۴ [فرانکلین پیرس Franklin Pierce ] چهاردهمین رییس جمهورآمریکا[ ۱۸۵۳ تا ۱۸۵۷] به سرخ پوستان [سوکوامیش Suquamish ] پیشنهاد کرد که زمین های خود را در برابر دریافت پول به دولت آمریکا بفروشند. فرانکلین پیرس سیاتلSeattle فرمانده ی سرخ پوستان آن سرزمین در پاسخ رییس جمهور گفت: « چگونه می توان آسمان، و یا گرمای یك سرزمین را خرید یا آنها را فروخت؟ پنداشت چنین چیزی برای ما بسیار ناگواراست. درجایی که ما دارنده ی شادابی هوا و […]

Read more

عراق پس از جنگ یکم جهانی

عراق پس از جنگ یکم جهانی «هومر آبرامیان»   پیش زمینه ها از سال 1880 زایشی دولت آلمان برای دسترسی به نفت عراق خواهان گسترش پیوندهای سیاسی، بازرگانی و رزمی با امپراتوری عثمانی شد. در سال 1877 میان دو کشور روسیه و عثمانی جنگی در گرفت و به شکست دولت عثمانی و پذیرش پیمان نامه یی به سود روسیه انجامید. در سال 1882 در پی درخواست «سلطان عبدالحمید” یکی از فرماندهان بلند پایه ی آلمان بنام “فون در گلتز” برای […]

Read more

بیست و چهارم اسفند – سالگرد گرد آوری کارنامک اردشیر پاپکان

بیست و چهارم اسفند – سالگرد گرد آوری کارنامک اردشیر پاپکان «هومر آبرامیان» اردشیریکم در نقش رستم استان پارس اهورا مزدا چنبر شهریاری را به اردشیر پاپکان می بخشد. اهریمن بخواری در زیر سُم اسب اهورامزدا افتاده است. در پُشت سر اهورا مزدا، ایزد مهر دیده می شود جایگاه ویژه ی «کارنامک اردشیر پاپکان» در کارنامه ی ایران كار گرد آوری کارنامه ی اردشیر پاپکان، سر دودمان شاهنشاهی ساسانی، بنام «كارنامك اردشير پاپكان» در روز بیست و چهارم اسفندماه سال […]

Read more

بیست و چهارم اسفند، جشن سوری( پیشوازینه ی گل سُرخ)

بیست و چهارم اسفند جشن سوری پیشوازینه ی گل سرخ »هومر آبرامیان« پیشکش به مردم خوب بلخ و بامیان و هرات و بدخشان، پیشکش به همه ی آزاده زنان و مردانی که در گستره ی ایران بزرگ در گرامیداشت ماندمانهای فرهنگ ایرانشهری می کوشند در هستی شناسی ایرانی، جهانِ هستی آوردگاه نیک و بد، و میدان جنگ اهورا و اهریمن است، آدمی برای این آفریده شد، تا در سپاه اهورا با دیوان و همه ی دیگر آفریده های اهریمن برزمد […]

Read more

بیستم اسفند، جشن گلدان و درختکاری

بیستم اسفند [بهرام روز] جشن گلدان و درختکاری «هومر آبرامیان» درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد                                                                                                             […]

Read more
1 2 3 4