خلقیات زشت ما ایرانیان و درمان آن بخش دهم

خلقیات زشت ما ایرانیان و درمان آن بخش دهم دکتر روزبه آذر برزین اشتهای سیری ناپذیر زنبارگی مرد ایرانی چه عواملی باعث بروز این رفتار زشت نزد ما ایرانیان شده است که درآن تجاوز به حریم زنان و سقوط شخصیت شاخص آنست . پیش از پرداختن به این مسئله و درمان آن ، به متنی که بر روی تلگرام از قول یک خانم ایرانی نوشته شده ، توجه کنید ، تا همفکر و هم صدا بگوئیم : روزی باید به […]

Read more

سینماتو گرافی در ایران – بخش یازدهم

سینماتو گرافی در ایران بخش یازدهم پژوهشی متفاوت در احوال سینما تا امروز تاریخ سینمای ایران را چنین ورق نزده بودید . پژوهشگر و راوی : دکتر روزبه آذربرزین پس از فاجعه هولناک آتش سوزی سینما رکس آبادان ، سالن های سینما در سراسر ایران از وجود تماشاچی خالی گشت . محمود کوشان فیلم طغیانگر و هادی صابر فیلم این گروه محکومین را ساخته و بر روی پرده میبرند . طغیانگر که بر اساس نوشته ی هوشنگ مرادی کرمانی ساخته […]

Read more

چگونه دین بازی ایرانیان ، دنیا را در خرافه غرق کرد «بخش دهم»

چگونه دین بازی ایرانیان ، دنیا را در خرافه غرق کرد «بخش دهم» دکتر روزبه آذربرزین شاه سلیمان صفویه در ذیحجه 1105 هجری درگذشت . مضحک اینکه تا سه روز اطرافیان شاه نمیدانستند او مرده یا غش کرده است !!!!( زبده التواریخ ، رویه 42 ) .در وصیت مسخره تر از مرگش نوشته بود : اگر طالب آسایش هستید ، حسین میرزا را انتخاب کنید واگر پادشاهی قدرتمند می خواهید ، عباس میرزا را ! البته نتیجه مشخص بود . […]

Read more

خلقیات زشت ما ایرانیان- بخش نهم

خلقیات زشت ما ایرانیان بخش نهم «دکتر روزبه آذر برزین» در بخش پیشین به بردگی و بندگی اختیاری که ما ایرانیان از 1400 سال پیش تا کنون انتخاب کرده و هم چنان به این دریوزگی افتخار می کنیم ، پرداختم .به ماهیت استبداد و هم چنین به ساختار دولت استبدادی که تنها در سایه تفاهم بین ظالم و مظلوم پیش می آِید اشاره کردم . به این نتیجه بزرگ و کلی رسیدم که تمام حکومت های خود کامه و مستبد […]

Read more

چگونه دین بازی ایرانیان، دنیا را در خرافه غرق کرد- بخش نهم

چگونه دین بازی ایرانیان ، دنیا را در خرافه غرق کرد بخش نهم «دکتر روزبه آذر برزین» در هشت بخش نخست این پژوهش همواره حساب اشو زرتشت بزرگ را از موبدان و هیربدان جدا کردم . اشو زرتشت خرد پژوه جایگاه خود را داشته و دارد و موبدان خرافه ساز عهد ساسانی نیز مرتبه خود را دارا هستند . سپاس از آقای دکتر خسرو خزاعی پردیس که در جنگ با مذاهب و دین بازی و خرافه پراکنی مرا یاری بسیار […]

Read more

چگونه دین بازی ما ایرانیان، دنیا را در خرافه غرق کرد – بخش هشتم

چگونه دین بازی ایرانیان، دنیا را در خرافه غرق کرد بخش هشتم «دکتر روزبه آذربرزین» انتشار هفت بخش از نوشتار بلند چگونه دین بازی ایرانیان … واکنش های مثبت و منفی بسیاری را به دنبال داشت . نکته قابل ذکر که آنرا به فال نیک میگیرم این است که ، هیچکدام از فرهیختگان و صاحبان اندیشه و قلم ، بر خلاف گذشته از حربه ناسزا برای پیشبرد نظرشان سود نجستند و من با آغوش باز نظرات آنها را انعکاس داده […]

Read more

چگونه دین بازی ایرانیان، دنیا را در خرافه غرق کرد- بخش هفتم

چگونه دین بازی ایرانیان ، دنیا را در خرافه غرق کرد بخش هفتم دکتر روزبه آذربرزین آیا زمان آن نرسیده که به تاریخ نویسی فردی که با دادن پول به برخی از چاپلوسان درباری صورت می پذیرفته و می پذیرد پایان دهیم . در فردای آزادی ایران از سلطه دستار بندان تازی پرست ، آنچه در الویت های نخستین قرار دارد ، آگاهی مردم ما از تاریخ راستین کشورشان است .مردم ما باید بدانند که دین و مذهب چه بر […]

Read more

خلقیات زشت ما ایرانیان – بخش هشتم

خلقیات زشت ما ایرانیان بخش هشتم دکتر روزبه آذربرزین چیزی که سرنوشت آدمها را رقم میزند ، هوش واستعداد و نبوغ آن افراد نبوده ، بلکه انتخاب آنها بوده است . برای درمان بیمار دارو های تلخ تجویز کرده و اگر لازم باشد با بیستوری ( چاقوی جراحی ) شکم او را پاره می کنیم . بردگی و بندگی انتخابی اسلام 1400 سال از فاجعه سقوط ایران به دست مشتی بیابانگرد عرب میگذرد 1400 سال است که ایرانی تاوان شکست […]

Read more

چگونه دین بازی ایرانیان ، دنیا را در خرافه غرق کرد – بخش ششم

چگونه دین بازی ایرانیان ، دنیا را در خرافه غرق کرد بخش ششم «دکتر روزبه آذربرزین» ….. زمانیکه زنده یاد احمد شاملو نوشت: « سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدنش پول میگیرد»، باورم نمی شد که ملت اسلام زده ی ما بدون دریافت پول تمایلی به دانستن حقایق تاریخی نداشته و هم چنان می خواهند ، آنچه را که بخوردشان داده اند ، مزه مزه کنند. پس از انتشار پنج بخش از این نوشتار ، 67 مشترک […]

Read more

چرا نمی توان به قران اعتماد کرد؟

بازخوانی روایات اسلامی – بخش یک چرا نمی‌توان به روایات اسلامی اعتماد کرد؟ ب. بی‌نیاز (داریوش)   درآمد بسیاری از مردم بر این گمان نادرست هستند که دین‌باوری و خداباوری دو روی یک سکه‌اند، یعنی یکی بدون دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد. پنداشتی که از بنیان نادرست است. پیشینه‌ی خداباوری به چندین هزار سال می‌رسد؛ دست کم، بنا به یافته‌های باستان‌شناسی به ویژه در اسپانیا و فرانسه هم اکنون می‌دانیم که کهن‌ترین نقاشی‌های دیواری که نشانگر شناخت نخستین انسان‌ها از […]

Read more
1 2 3 4 5