نوروز: سنگر و سایبان ملی – دکتر علی میر فطرس

نوروز: سنگر و سایبانِ ملّی- علی میرفطروس – بازخوانیِ یک گفت‌وگو درتوفان های سهمگین تاریخی، ما ـ بعنوان ایرانی-تنها در سه چیز خودمان را از مسلمان های دیگر جدا کردیم. * شاهنامه آئینه ای بودکه ایرانیان با نگاه به آن،هویّتِ ملّی وتاریخی شان را بخاطر می آوردند. بنابراین،شاهنامه،حافظِ حافظهء ملّی ما است! *با وجودتلاش و ُتحمیلِ حکومت های دینی،شاهنامه های اسلامی-شیعی نتوانستنددرمیان مردم ما مقام و منزلتی بیابند. *** …هروقت نوروز می رسد ازخود می پرسم که پس ازآنهمه حملات […]

Read more

ارباب خودم چرا نمی خندی!

ارباب خودم چرا نمی‌خندی؟ غزنویان آرزو مختاریان حاجی فیروز را اغلب مژده رسانِ آمدنِ بهار و نوروز می‌دانند. پیدا شدنِ او در کوی و برزن ظاهراً ملازمِ جشن و شادی و رقص و لبخند است. ولی تمام این کلمه‌ها، تمام این حاجی فیروزها، بهارها، نوروزها، جشن‌ها، شادی‌ها، رقص‌ها، لبخندها، کلماتی‌اند هر کدام انباشته از تاریخ و استعاره‌. همانطور که ما هر سال رخت‌های تازه‌ای بر آن رختِ قرمز حاجی فیروز می‌پوشانیم، هر کدام‌مان به صدای او و ترانه‌ی او صدا […]

Read more

آیا بابانوئل «بخشنده» است و حاجی‌فیروز «گدا»؟!

آیا بابانوئل «بخشنده» است و حاجی‌فیروز «گدا»؟! فکوهی بهار مختاریان / ایسنا بهار مختاریان (یک استوره شناس) در گفتگو با خبرنگار سرویس میراث فرهنگی خبر گزاری دانشجویان ایران-ایسنا- گفت: شخصیتی که امروز از بابا نویل و حاجی فیروز می شناسیم، با تصویری که در متون کهن از این اشخاص وجود دارد متفاوت است. درک شخصیت های نمادین جشن های فرهنگ ایرانی و دلیل پیوندشان با شخصیت های همانند در فرهنگ های “هند و اروپایی” در گروبررسی های عمیق از راه […]

Read more

بیست و چهارم اسفند، جشن سوری( پیشوازینه ی گل سُرخ)

بیست و چهارم اسفند جشن سوری پیشوازینه ی گل سرخ »هومر آبرامیان« پیشکش به مردم خوب بلخ و بامیان و هرات و بدخشان، پیشکش به همه ی آزاده زنان و مردانی که در گستره ی ایران بزرگ در گرامیداشت ماندمانهای فرهنگ ایرانشهری می کوشند در هستی شناسی ایرانی، جهانِ هستی آوردگاه نیک و بد، و میدان جنگ اهورا و اهریمن است، آدمی برای این آفریده شد، تا در سپاه اهورا با دیوان و همه ی دیگر آفریده های اهریمن برزمد […]

Read more

بیستم اسفند، جشن گلدان و درختکاری

بیستم اسفند [بهرام روز] جشن گلدان و درختکاری «هومر آبرامیان» درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد                                                                                                             […]

Read more
1 2